اگر مجتهدى که از او تقلید مى‏ کنیم فوت کرد، باقى ماندن بر تقلید از او به نظر حضرتعالى چه حکمى دارد؟

در مسائلی که قبلاً عمل کرده جایز است.