خمس و زكات
آیا اوّل سال خمسی، اولین روزی است که به کار مشغول می شود؛ یا زمان دریافت اولین حقوق؟
روز دریافت اولین حقوق، سال خمسی حقوق بگیران است.
اینجانب کارمند هستم و در مدّت ده سال مقداری پول به قناعت کردن جمع کرده ام و احساس میکنم که میخواهند از کارم اخراجم کنند؛ اگر کارم را از دست بدهم محتاج به مردم و سرافکنده می شوم؛ آیا به این مال خمس تعلّق میگیرد؟
باید توجّه داشت که خداوند متعال روزی رسان است و رزق تمامی مخلوقات در ید قدرت اوست و شیطان بی جهت انسان را از فقر میترساند؛ در حالی که باید به وعده خدا اعتماد داشت. امّا در مورد وجه نقد جمع آوری شده، اگر نیاز ضروری (مثل عمل جرّاحی یا جهیزیه دختر و ...) به آن در طی دو، سه سال آینده وجود داشته باشد و پرداخت خمس موجب کم آمدن از آن نیاز می شود، خمس ندارد؛ در غیر این صورت خمس باید پرداخت شود.
آیا وام هایی که از بانک ها دریافت می کنیم، مشمول خمس است؟
وام خمس ندارد، مگر آن که نگه داشته شود. پس هر مقدار از آن که قسطش داده شد، اگر به آن نیاز قطعی ندارد، در سر سال خمس دارد.
آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام و خرید مسکن، سپرده‌گذاری نموده‌ام، خمس دارد؟
اگر مسکن ندارید یا نیاز به تبدیل به أحسن دارید، خمس ندارد.
آیا پولی که در صندوق‌های قرض الحسنه‌ فامیلی می‌گذارند، مشمول خمس است؟
اگر یک سال بماند، خمس لازم است.
چنانچه با اجازه‌ مجتهد، خمس خود را قسطی کرده‌ایم که هر زمان هر مقدار داشتیم بدهیم؛ آیا با این شرایط می‌توانیم پس‌انداز هم داشته باشیم یا اوّل باید خمس خود را تسویه کنیم؟
اگر اجازه داشته‌اید و پس‌انداز جهت کار ضروری باشد، اشکال ندارد؛ امّا چنانچه احتیاج ضروری به پس‌انداز ندارید، بنابر احتیاط واجب ابتدا خمس را بدهید.
من در قرعه‌کشی بانک یک خودرو برنده شده‌ام؛ آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟
اگر وسیله نقلیه ندارید و به آن احتیاج دارید، خمس ندارد؛ در غیر این صورت در وقت رسیدن سال خمسی، حساب شود. 
سال خمسی را باید به سال قمری قرار داد یا به سال شمسی؟
به هر کدام قرار دهد اشکال ندارد.
پدرمان در دادن خمس مسامحه مى‏ کند و ما نان‏ خور او هستیم، چه باید بکنیم؟
به مجتهد یا نماینده او مراجعه و مصالحه کنید.
کسى که شاغل است و مقدارى پول براى دانشگاه پس‏ انداز کرده، آیا خمس دارد؟
اگر احتیاج به آن دارد خمس ندارد.
آیا سکّه هایی که در منزل نگهداری می کنیم زکات دارد؟
چنانچه سکّه ها حدّاقل به اندازه ۲۰ مثقال شرعی مطابق با ۱۵ مثقال عرفی (در بازار) بشود و یک سال همه آن بماند و تعویض نشود یک چهلم آن زکات دارد.
فرزند مکلّفى که با پدر و مادر زندگى مى ‏کند و مخارجش از سوى پدر تأمین مى ‏شود، آیا لازم است تحقیق نماید که پدر خمس و زکات مى ‏دهد یا نه؟
خیر تحقیق لازم نیست.
اگر بدون کسب، مالى به دست بیاوریم مانند جایزه یا هدیه، خمس دارد؟
اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.
خانه اى که با پول مخمّس یا پولى که مشمول خمس نشده خریدارى شده، آیا پس از فروش باید خمس پول آن خانه پرداخته شود؟
چنانچه می خواهد خانه جهت سکنای خویش بخرد، خمس ندارد.
جوانی که برای زندگی آینده اش وسائلی را می خرد و نگه می دارد یا پولش را نگه می دارد؛ آیا خمس دارد؟
در هر دو صورت خمس تعلق نمی گیرد.
آیا سهم سادات را می توان بدون اجازه مجتهد به سادات فقیر داد؟
سهم امام باید زیر نظر مجتهد هزینه شود و سهم سادات نیز بهتر است زیر نظر مجتهد باشد.
فردی تا کنون متوجّه خمس دادن نبوده و اکنون حساب دقیق پولهایش را نمی داند، حال وظیفه اش چیست؟
باید به مجتهد عادل یا وکیل او رجوع نماید تا مصالحه کنند.
آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟
اگر از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آن پرداخت شود.