روزه
اگر کسی فراموش کرده در وقت مقرّر فطریّه را جدا کند، وظیفه‌اش چیست؟
بنابر احتیاط مستحب، هر وقت یادش آمد قضا کند.
آیا رؤیت هلال ماه با چشم مسلح(مثل تلسکوپ) برای اثبات اوّل ماه کفایت می کند؟
ظاهراً اشکال ندارد و مجزی است.
اگر کسی با گفته منجّمین یقین به اوّل ماه پیدا کند کافی است؟
اگر مطمئن شود، اشکال ندارد.
اگر کسى باید کفّاره یا مدّ طعام بدهد و پولى هم نداشته باشد، مانند زنی که شوهر مخارج او را مى‏ دهد و نتواند براى هر روز، 60 روز روزه بگیرد، چه باید بکند؟
شوهر مى‏ تواند براى او کفّاره یا مدّ طعام بدهد؛ امّا واجب نیست و اگر نداد صبر مى‏ کند تا هر زمان که خودش متمکّن شود و بتواند بپردازد.
آیا اندوسکوپی معده، روزه را باطل می‌کند؟
چون صدق خوردن و آشامیدن نمی‌کند، روزه باطل نمی شود.
زنی که بخاطر حاملگی نتوانسته روزه بگیرد و پس از آن تا 1 سال بچّه شیر داده و نتوانسته قضا کند، آیا قضای روزه ها همچنان بر او واجب است؟
برای هر روز یک مدّ طعام می‌دهد و هر وقت توانست، قضای روزه را بگیرد.
روزه‌داری که استمناء کرده و نمی‌دانسته روزه را باطل می‌کند، تکلیفش چیست؟
روزه باطل است و  علاوه بر قضاء، کفّاره نیز لازم است و بهتر است کفّاره جمع بدهد.
آیا تزریق خون، روزه را باطل می کند؟
تزریق خون در باطل کردن روزه، بالاتر از آمپول تقویتی است. امّا اگر فرض شود که اصلاً جهت تقویتی نداشته باشد ـ مانند تزریق خون برای دفع مرض ـ باطل کننده نیست، هر چند احتیاط در قضای آن روز است در روزه‌ی معیّن.
اگر روزه دار با همسرش ملاعبه کند و منی از او خارج شود تکلیفش چیست؟
اگر به قصد خروج منى این کار را بکند و منى خارج شود قضا و کفاره لازم است.
اگر کسی سخنی را به دروغ به معصوم(ع) نسبت داد، ولی معلوم شد که سخنش راست بوده، روزه‌اش باطل است؟
روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط یک روز قضا بگیرد.
روزه‌ غوّاصانی که تمام سر خود را می‌پوشانند و زیر آب می روند، چه حکمی دارد؟
به این صورت روزه باطل نمی شود.
آیا شنا کردن در استخر، روزه را باطل می‌کند؟
اگر تمام سر زیر آب نرود، روزه باطل نمی شود.
آیا کسی می‌تواند بگوید روزه نمی‌گیرم و به جایش 60 مسکین را اطعام می‌کنم؟
اگر کسی در ماه مبارک رمضان نخواهد روزه بگیرد، می‌تواند مسافرت کند؛ در غیر این صورت علاوه بر وجوب کفّاره، معصیت کرده است. 
منظور از «خوف ضرر» که شخص نباید روزه بگیرد چیست؟
مراد از خوف، احتمال عقلایی(احتمالی که معمولاً افراد عاقل به آن اعتنا می کنند) است؛ به این معنی که اگر شخصی یک احتمال عقلایی بدهد که روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد.
کسانی که بخاطر بیماری آسم باید از اسپری هوا استفاده کنند، تکلیف روزه اشان چیست؟
این افراد می توانند روزه بگیرند و استفاده از اسپری هوا اشکال ندارد.
آیا مردی که روزه نیست می تواند زن خود را مجبور به جماع نماید؟
مردی که به واسطه مرض یا مسافرت روزه نمى ‏گیرد، نمى ‏تواند زن روزه ‏دار خود را مجبور به جماع کند و زن باید ممانعت کند و اگر نتوانست پس چنانچه با اجبار و بدون اختیار واقع شد، روزه او باطل نیست و اگر با تهدید حاضر شد، یک روز قضا لازم است و اگر بدون تهدید پذیرفت، کفاره هم لازم است.
آیا خون استحاضه روزه را باطل می کند؟
زن مستحاضه مى‏تواند روزه بگیرد؛ ولى اگر استحاضه ‏اش طورى است که غسل بر او واجب است، باید براى صحیح بودن روزه ‏اش، غسل‏هایى که بر او واجب است را انجام بدهد. و در این حکم فرقى بین روزه واجب و مستحب نیست.
کسی که به خاطر مریضی تا آخر عمرش نمی تواند روزه بگیرد، تکلیفش چیست؟
قضا از عهده او ساقط است و باید براى هر روز، یک مدّ طعام کفّاره به فقیر بدهد.
کسی که لثه هایش دائما خون ریزی دارد و مجبور است آب به دهان بزند، آیا می تواند روزه بگیرد؟
اگر بعد از مضمضه یا آب زدن به دهان، آب دهان را بیرون بریزد و آب خارج به حلق نرسد اشکالی ندارد.
از نظر حضرتعالی حکم روزه زنی که شیر می دهد چیست؟
اگر زنى بچّه شیر مى ‏دهد و روزه گرفتن براى او ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید قضاى آن را بجا آورده و بنابر احتیاط مستحب برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد. امّا اگر شیر او کم شود و بترسد که برای بچّه ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست و باید قضای آن را بجا آورده و برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.
اگر شوهر زن فوت کرده باشد و دیگران مخارج او و فرزندانش را مى‏ دهند، تکلیف کفّاره او چگونه است؟
به عهده خودش است و از آن چه به او مى‏دهند اگر کفاف دهد، مى‏ تواند کفّاره و مدّ طعام را پرداخت کند.
اگر کسى نان خور دیگرى است، مانند زنی که شوهر مخارج او را مى‏ دهد، اگر این زن باید کفّاره یا مدّ طعام بدهد و پولى هم نداشته باشد و نتواند براى هر روز، 60 روز روزه بگیرد، چه باید بکند؟
شوهر مى‏ تواند براى او کفّاره یا مدّ طعام بدهد؛ امّا واجب نیست و اگر نداد صبر مى‏ کند تا خودش متمکّن شود و بتواند پرداخت کند.
آیا اجیر می تواند بعد از اذان صبح نیّت روزه استیجاری نماید؟
تا پیش از ظهر اگر مبطل روزه مرتکب نشده، می تواند نیّت کند و اشکال ندارد.
اگر کسی در ماه رمضان، روزه خود را با حرام باطل کند چه حکمی دارد؟
باید روزه را قضا نموده و کفاره بدهد؛ اگر چه احتیاط در دادن کفاره جمع است.
اگر کسی قضای روزه سال قبل را تا ماه رمضان بجا نیاورد، تکلیف چیست؟
اگر بخاطر مریضی نتوانسته بجا آورد، قضا ساقط است و برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره می دهد. در غیر مریض، گناه کرده و استغفار کند و بعد از رمضان قضا را بجا آورد و برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره می دهد.
سیگار کشیدن برای روزه دار چه حکمی دارد؟
باطل نشدن روزه به وسیله دود، خالى از وجه نیست؛ ولى أحوط اجتناب است.
اگر کسى قصد داشته مهمانى افطار بدهد و سپس متوجه شود که باید کفاره بدهد، مى ‏تواند از تعداد مهمان‏ها 60 نفر را نیّت کفاره نماید و صحیح است؟
اگر فقیر باشند، اشکال ندارد.
کسى که در ماه مبارک رمضان فراموش کند روزه هست و استمناء کند؛ بعداً متوجّه شود که روزه بوده، حکم روزه ‏اش چیست؟
کار حرامى کرده و باید توبه کند؛ امّا روزه ‏اش باطل نیست.
حکم روزه شخصى که بعد از اذان صبح متوجّه مى‏شود که جنب شده است چیست؟
اگر قبلاً متوجّه نبوده براى روزه اشکال ندارد ولى براى نماز باید غسل کند.