جوانی هستم که شروع به تهذیب نفس نموده‌ام؛ امّا نفس امّاره امانم را برده است؛ چگونه بر نفس امّاره‌ی خود غلبه کنم؟

با خواندن کتاب‌های خوب اخلاقی و عرفانی(از علماء عامل مانند کتابهای شهید آیت الله دستغیب) و معاشرت با دوستان مومن و هم‌مسلک و مجاهده با نفس، مشکل، آسان می‌شود.