غسل‌های مستحب

غسل‌هاى مستحب

مسأله 635 ـ غسلهاى مستحب در شرع مقدّس اسلام بسيار است و از آن جمله است:
1 ـ غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزديك ظهر بجا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است كه بدون نيّت ادا و قضا تا غروب جمعه بجا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح شنبه تا غروب، قضاى آن را بجا آورد. و كسى كه مى‏ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند مى‏تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد بلكه اگر در شب جمعه غسل را به اميد آن كه مطلوب خداوند عالم است بجا آورد، صحيح است و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد: «اَشهَدُ اَنْ لااِلٰهَ اِلّا اللّهُ‏ُ وَحدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنِي مِنَ التَّوّابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».
2 ـ غسل شب اوّل ماه رمضان و تمام شبهاى فرد اين ماه مثل شب سوم و پنجم و هفتم، ولى از شب بيست و يكم مستحب است همه شب غسل كند و براى غسل شب اوّل و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم بيشتر سفارش شده است. و وقت غسل شبهاى ماه رمضان، تمام شب است و بهتر است اول شب بجا آورده شود ولى از شب بيست و يكم تا آخر ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و عشا بجا آورد. و نيز مستحب است در شب بيست و سوم غير از غسل اوّل شب، يك غسل هم در آخر شب انجام دهد.
3 ـ غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است آن را پيش از نماز عيد بجا آورد.
4 ـ غسل شب عيد فطر و وقت آن از اوّل مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اوّل شب بجا آورده شود.
5 ـ غسل روز هشتم و نهم ذيحجّه و در روز نهم بهتر است آن را نزديك ظهر بجا آورد.
6 ـ غسل روز اوّل و پانزدهم و بيست و هفتم و آخر ماه رجب.
7 ـ غسل روز عيد غدير و بهتر است پيش از ظهر آن را انجام دهد.
8 ـ غسل روز بيست و چهارم ذيحجّه.
9 ـ غسل روز عيد نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الاوّل و روز بيست و پنجم ذيقعده ولى غسل روز پانزدهم شعبان و غسلهاى ديگرى كه تا آخر مسأله ذكر شده رجاءً انجام دهد.
10 ـ غسل دادن بچّه‏اى كه تازه به دنيا آمده.
11 ـ غسل زنى كه نامحرم بوى خوش او را استشمام كند.
12 ـ غسل كسى كه در حال مستى خوابيده.
13 ـ غسل كسى كه جايى از بدنش را به بدن ميّتى كه غسل داده‏اند رسانده.
14 ـ غسل كسى كه در موقع گرفتن خورشيد و ماه نماز آيات را عمداً نخوانده در صورتى كه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد بلكه احتياط در ترك نكردن اين غسل است.
15 ـ غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد ولى اگر اتّفاقا يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد يا مثلاً براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نيست.
16 ـ غسل براى مباهله با خصم.
17 ـ غسل براى استخاره.
18 ـ غسل براى استسقاء.
19 ـ غسل براى طلب حاجت.
مسأله 636 ـ پيش از داخل شدن در حرم مكّه، شهر مكّه، مسجد الحرام، خانه كعبه، حرم مدينه، شهر مدينه و مسجد پيغمبر9 مستحب است انسان غسل كند و براى داخل شدن در حرم امامان: نيز مستحب است غسل كند و اگر در يك روز چند مرتبه مشرّف شود يك غسل كافى است و كسى كه مى‏خواهد در يك روز داخل حرم مكّه و مسجد الحرام و خانه كعبه شود، اگر به نيّت همه يك غسل كند كافى است و نيز اگر در يك روز بخواهد داخل حرم مدينه و شهر مدينه و مسجد پيغمبر9 شود، يك غسل براى همه كفايت مى‏كند و براى زيارت پيغمبر و امامان: از دور يا نزديك و براى حاجت خواستن از خداوند عالم و همچنين براى توبه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر رفتن خصوصا سفر زيارت حضرت سيدالشهدا7 مستحب است انسان غسل كند و اگر يكى از غسلهايى را كه در اين مسأله گفته شد بجا آورد و بعد كارى كند كه وضو را باطل مى‏نمايد مثلاً بخوابد مستحب است دوباره غسل را بجا آورد.
مسأله 637 ـ اگر كسى غسل جمعه كند، براى كارى كه وضو لازم دارد مانند نماز، نيازى به وضو گرفتن ندارد ولى با ساير غسلهاى مستحب كه در روايات معتبر آمده است بنابر احتياط مستحب وضو هم بگيرد.
مسأله 638 ـ اگر چند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيّت همه يك غسل بجا آورد كافى است.