قنوت و ترجمه نماز

قنوت

مسأله 1114 ـ در تمام نمازهاى واجب و مستحب پيش از ركوع ركعت دوم، مستحب است قنوت بخواند، و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مى‏باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است، و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اوّل پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد.
مسأله 1115 ـ اگر بخواهد قنوت بخواند به احتياط واجب بايد دستها را بلند كند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نمايد و كف آنها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء، انگشتان را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو كف دست را پهلوى هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به كف دستهايش باشد.
مسأله 1116 ـ در قنوت هر ذكرى بگويد، اگرچه يك «سُبحانَ اللّه‏» باشد، كافى است و بهتر است بگويد: «لااِلٰهَ الاّ اللّهُ‏ُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لااِلٰهَ الّا اللّهُ‏ُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبحانَ اللّهِ‏ِِ رَبِّ السَّمٰواتِ السَّبعِ وَ رَبِّ الْاَرَضِينَ السَّبعِ وَ ما فِيهِنَّ وَ ما بَينَهُنَّ وَ رَبِّ العَرشِ العَظيِمِ وَالْحَمدُ لِلّهِ‏ِ رَبِّ العالَمِينَ».
مسأله 1117 ـ مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مى‏خواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست.
مسأله 1118 ـ اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد، مستحب است بعد از سلام نماز، قضا نمايد.


ترجمه نماز


ترجمه سوره حمد

«بِسمِ اللّهِ‏ الرَّحمٰنِ الرَّحيم»: ابتدا مى‏كنم به نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر رحم مى‏كند و در آخرت بر مؤمن رحم مى‏نمايد.
«اَلْحَمدُ لِلّهِ‏ رَبِّ الْعالَمينَ»: ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده همه موجودات است.
«الرَّحمٰنِ الرّحيم»: در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى‏كند.
«مالِكِ يَومِ الدّين»: پادشاه و صاحب اختيار روز قيامت است.
«ايّاكَ نَعبٌدُ وَ ايّاكَ نَستَعينُ»: فقط تو را عبادت مى‏كنيم و فقط از تو كمك مى‏خواهيم.
«اِهدِنَا الصِّراطَ الْمُستَقيم»: هدايت كن ما را به راه راست (كه آن دين اسلام است).
«صِراطَ الَّذينَ اَنعَمتَ عَليهِم»: به راه كسانى كه به آنان نعمت دادى كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند.
«غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِم وَ لَا الضّالين»: نه به راه كسانى كه غضَب كرده اى بر ايشان و نه آن كسانى كه گمراهند.


ترجمه سوره توحيد

«بِسمِ اللّهِ‏ الرَّحمٰنِ الرَّحيم»، «قُلْ هُوَ اللّهُ‏ اَحَدٌ»: بگواى محمّد9 كه خداوند خدايى است يگانه.
«اللّهُ‏ الصَّمَدُ»: خدايى كه از تمام موجودات بى نياز است.
«لَمْ‏ْْيَلِدْ وَ لَمْ‏يُولَدْ»: فرزند ندارد و فرزند كسى نيست.
«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفواً اَحَدٌ»: هيچ كس از مخلوقات، مثل او نيست.


ترجمه ذكر ركوع و سجود

و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است
«سُبحانَ رَبّيَ الْعظيمِ وَ بِحَمدِه»: پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصى پاك و منزّه است و من مشغول ستايش او هستم.
«سُبحانَ رَبّيَ الْاَعلیٰ وَ بِحَمدِه»: پروردگار من كه از همه كس بالاتر مى‏باشد از هر عيب و نقصى پاك و منزّه است و من مشغول ستايش او هستم.
«سَمِعَ اللّهُ‏ لِمَن حَمِدَه»: خدا بشنود و بپذيرد ثناى كسى كه او را ستايش مى‏كند.
«اَستَغفِرُ اللّهَ‏ رَبّي وَ اَتُوبُ الَيه»: طلب آمرزش و مغفرت مى‏كنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت مى‏نمايم.
«بِحَولِ اللّهِ‏ وَ قُوَّتِه اَقُومُ وَ اَقعُد»: به يارى خداى متعال و قوّه او برمى‏خيزم و مى‏نشينم.


ترجمه قنوت

««لااِلٰهَ الاّ اللّهُ‏ُ الْحَلِيمُ الْكَرِيم»: نيست خدايى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى‏همتايى كه صاحب حلم و كرم است.
«لااِلٰهَ الّا اللّهُ‏ُ الْعَلِيُّ الْعَظِيم»: نيست خدايى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى‏همتايى كه بلند مرتبه و بزرگ است.
«سُبحانَ اللّهِ‏ِِ رَبِّ السَّمٰواتِ السَّبعِ وَ رَبِّ الْاَرَضِينَ السَّبع»: پاك و منزّه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است.
«وَ ما فِيهِنَّ وَ ما بَينَهُنَّ وَ رَبِّ العَرشِ العَظيِم»: پروردگار هر چيزى است كه در آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است.
«وَالْحَمدُ لِلّهِ‏ِ رَبِّ العالَمِين»: حمد و ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده تمام موجودات است.


ترجمه تسبيحات اربعه

«سُبحانَ ‏ًَُُِِاللهِ وَالْحَمدُ ‏ًَُُِِلِلهِ‏َََُُُِِِِِ وَ لااِلٰهَ اِلّا ‏ًَُُِِاللهُ‏ُ وَ اللّهُ‏ُ اَكبَرُ»: پاك و منزّه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست و نيست خدايى سزاوار پرستش مگر خداى بى‏همتا و بزرگتر است از اين كه او را وصف كنند.
ترجمه تشهّد و سلام
«الْحَمدُ ‏ًَُُِِلِلهِ‏َََُُُِِِِِ اَشهَدُ اَنْ لٰااِلٰهَ اِلّا ‏ًَُُِِاللهُ‏ وَحدَهُ لٰاشَريكَ لَه»: ستايش مخصوص پروردگار است و شهادت مى‏دهم كه خدايى سزاوار پرستش نيست مگر خدايى كه يگانه است و شريك ندارد.
«وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُه»: شهادت مى‏دهم كه محمّد9 بنده خدا و فرستاده اوست.
«اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَّمَد وَ آلِ مُحَمَّد»: خدايا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد.
«وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَه»: قبول كن شفاعت پيغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن.
«السّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبيُّ وَ رَحمَةُ اللّهِ‏ وَ بَرَكاتُه»: سلام بر تواى پيغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد.
«السّلامُ عَلَينا وَ عَلىٰ عِبادِ اللّهِ‏ الصّالِحين»: سلام از خداوند عالم بر ما ( نمازگزاران) و تمام بندگان خوب او.
«السّلامُ عَلَيكُم وَ رَحمَةُ اللّهِ‏ وَ بَرَكاتُه»: سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد.


تعقيب نماز

مسأله 1119 ـ مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب يعنى‏خواندن ذكر و دعا و قرآن شود. و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت و وضو و غسل و تيمّم او باطل شود، رو به قبله تعقيب را بخواند و لازم نيست تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است چيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور داده‏اند بخواند و از تعقيب‏هايى كه خيلى سفارش شده است، تسبيح حضرت زهرا3 است كه بايد به اين ترتيب گفته شود: 34 مرتبه «اللّهُ‏ُ اَكبَر»، بعد 33 مرتبه « اَلحَمدُ ‏ًَُُِِلِله‏ِِ‏» بعد از آن 33 مرتبه «سُبحانَ ‏ًَُُِِالله‏» و مى‏شود «سُبحانَ ‏ًَُُِِالله‏» را پيش از «اَلحَمدُ ‏ًَُُِِلِله‏ِِ‏» گفت ولى بهتر است بعد از « اَلحَمدُ ‏ًَُُِِلِله‏ِِ‏» گفته شود.
مسأله 1120 ـ مستحب است بعد از نماز، سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافى است، ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، «شُكراً ‏ًَُُِِلِله‏» يا «شُكراً» يا «عَفواً» بگويد و نيز مستحب است هر وقت نعمتى به انسان مى‏رسد يا بلايى از او دور مى‏شود سجده شكر بجا آورد.


صلوات بر پيغمبر

مسأله 1121 ـ هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول9 مانند محمّد و احمد، يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفى و ابوالقاسم بگويد يا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.
مسأله 1122 ـ موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول9 مستحب است صلوات را هم بنويسد و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مى‏كند صلوات بفرستد.